FEL
FEL, kie la movado moviĝas!
Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de FEL
en la retpaĝoj de FEL

Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Aliĝilo de Flandra Esperanto-Ligo

Vi povas tuj (re)membriĝi ĉe FEL per la jena aliĝilo.

Per membriĝo vi ankaŭ iĝas membro de la loka klubo en via ĉirkaŭaĵo, krom se vi indikas alimaniere.
Vi ricevas jarabonon de Horizon.taal (parte nederlandlingva kaj Esperanto). Vi ankaŭ iĝas „aligita membro” de UEA kaj vi povas uzi la servojn kiujn prizorgas FEL: abonoj de diversaj periodaĵoj, enskribiĝi por internaciaj renkontiĝoj, transpagi sumojn al aliaj asocioj per interna reto, kontakti eksterlandajn esperantistojn, uzi nian librejon ktp.

La baza membrokotizo estas 30,00 EUR. Familia membreco membrigas ĉiun familianon kaj kostas 60,00 EUR, sed vi ricevas nur unu ekzempleron de Horizon.taal. Subtena membreco eblas por 70,00 EUR, dumviva membreco por 750,00 EUR.
Eblas pagi per ĝiro al unu de venontaj kontoj:

 • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
 • De Post: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
 • Via propra konto ĉe FEL.

 1. (via FEL-kodo se vi jam havas)

 2. (via retadreso)

 3. (nomo)

 4. (strato kaj numero)

 5. (poŝtkodo kaj komunumo)

 6. (naskiĝloko kaj -dato)

 7. (profesio)

 8. (ŝtataneco)

 9. (identeckartnumero + validodato por eksterlandanoj)
 • Mi volas esti normala membro kaj pagas 30,00 EUR.
 • Mi volas esti subtenanta membro kaj pagas 70,00 EUR.
 • Mi volas esti normala membro kaj volas krome havi abonon unujaran al MONATO kaj pagas 86,00 EUR.
 • Mi volas esti dumviva membro kaj pagas 750,00 EUR.
 • Mi deziras familian membrecon. Aliaj familianoj, loĝantaj en la sama adreso:
  • (nomo, antaŭnomo kaj naskiĝdato)
Mi volas esti membro de la jena klubo: Antwerpen; Brugge; Gent; Kalmthout; Kortrijk; Leuven; Oostende; Peer; Tienen; Turnhout;

Bruselo;
* Bruselo havas apartan statuson kaj ne estas parto de Flandra Esperanto-Ligo!

Mi estas Esperanto-simpatianto. Mi donacas al FEL la sumon de EUR.

Mi pagas:

al KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB (malnova sistemo: 402-5510531-55).
al De Post: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1 (malnova sistemo: 000-0265338-43).
el mia interna FEL-konto

Donacoj estas imposte subtraheblaj sub specifiaj kondiĉoj, ekde 40 eŭroj.

La informoj kiujn vi sendas, estos konservataj en la komputilo de Flandra Esperanto-Ligo. Ili estas uzataj nur en la kadro de la celoj de nia asocio, kiel indikata en la statutoj. La informoj neniam estos publikigitaj aŭ donitaj al aliaj, sen via aprobo. Vi rajtas kontroli, ŝanĝi aŭ forviŝi la informojn kiujn FEL havas pri vi.

Alklaku *SENDU* por sendi la membriĝilon aŭ *NULIGU* por nuligi ĝin aŭ rekomenci.

Koran dankon!


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2017-02-14

Nova!